دانش عدالت http://daneshlawyer.ir fa کتاب پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=57" > پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران(با مطالعه تطبیقی اصول سیاستگذاری‌های پیشگیرانه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و دیگر کشورها) - مؤلف: محمد دانش آرا - دیباچه: دکتر علی صفاری - انتشارات مجد شرح حال زندگی دکتر حسین میرمحمدصادقی از زبان ایشان http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=56" > حقوقخوانی تا حقوقدانی http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=55" > نوستالژی حقوقی http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=54" > مجموعه ای از خاطرات استاد دکتر ناصر کاتوزیان http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=53" > شیوه صحیح تست زنی http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=48" > انواع زندانها و افراد قابل پذیرش در آنها http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=47" > نویسنده : صفاری،علیچکیده :در مقالة حاضر انواع زندانها شامل بازداشتگاه و زندان محکومان-اعم از افراد بزرگسال و زیر 18 سال تمام و نیز سایر افرادی که به گونه‌ای لازم است جدای از دیگران نگهداری شوند-بر اساس آیین‌نامه‌های زندان و نیز یک تقسیم‌بندی مورد اشاره یکی از فقهای معاصر مطرح و توضیح داده شده است.موضوع دیگر بحث افراد قابل نگهداری در هر یک از این زندانها و نیز کاستیها یا مغایرتهای برخی قسمتهای آیین‌نامه‌های زندان با مقررات کلی و اسناد بین‌المللی است.کلمات کلیدی :زندان،آیین‌نامة زندانها،طبقه‌بندی زندان،طبقه‌بندی زندانیان دکتر علی صفاری http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=46" > دکتر علی صفاری از اساتید برجسته، دلسوز و مهربان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشند و کلاس های درس ایشان چنان گرم و پویا بوده که دانشجو تماما در حال یادگیری است.از محضر ایشان چه در زمان تدریس و چه خارج از کلاس درس بهره های فراوان بردم. ایشان استادی گرانقدر، فهیم، اندیشمند و صاحب نظر می باشند و به چشم ایشان دانشجویان از ارزش و احترام برخوردارند. چگونه دروس جزا را برای آزمون وکالت بخوانیم؟ http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=45" > چه زمان و چگونه برای آزمون وکالت شروع به خواندن کنیم http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=44" > روش مطالعه با استفاده از برنامه ریزی متعادل http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=43" > در اين مطلب مي‌خواهيم روش نوشتن «برنامه متعادل» را براي شما توضيح دهیم روش مطالعه منابع مدنی برای آزمون وکالت http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=42" > هر شخصی با روش های مطالعاتی خود به مطالعه کتاب های مدنی برای آمادگی در آزمون وکالت می پردازددر این مطلب با یک روش سنجیده آشنا میشویم شیوه مطالعه و یادگیری کتاب های مدنی http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=41" > در این مطلب با روش های مطالعاتی کتاب های مدنی آشنا میشویم شیوه های کلی مطالعه کتاب های علم حقوق http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=40" > در این مطلب قصد داریم روش ها و شیوه های عمومی و کلی مطالعه کتب حقوقی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم عنوان مقاله: از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی» http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=39" > دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی-استاد حقوق دانشگاه شهید‌ بهشتی‌چکیده: عدالت سزادهنده‌ کـه نـاظر بـه جرم است و عدالت‌ بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو‌ به عنوان‌ مدل کلاسیک یا سنتی عـدالت کیفری‌ مشهور شده‌اند در دهه‌های اخیر،با ایرادهای‌ مختلفی که‌ متوجه کارآیی و عملکرد‌ آنهاست‌ روبه‌رو‌ هستند.عده‌ای از جرم‌شناسان و حـقوقدانان،تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه‌دیده‌شناسی حـمایتی و فـعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه‌دیده،مدل«عدالت ترمیمی» را مطرح کرده‌اند.این مدل به اعتقاد طرفداران آن می‌تواند علاوه‌بر حل‌وفصل اختلافی که با ارتکاب جرم‌ ایجاد شده‌ است،خصومت،تنش و اختلاف ناشی،از آن‌ بین بزه‌دیده و بزهکار را در جامعهء محلی در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه جـمعی رفع و ترمیم کند.در این نوشتار،ابتدا ویژگیهای عدالت‌ کیفری و کلاسیک و علل رویگردانی‌ از‌ آن سپس‌ ویژگیهای عدالت ترمیمی و علل روی‌آوری به آن‌ مطالعه خواهد شد.کلید واژگان:عدالت سزادهنده،عدالت‌ بازپرورانه،عدالت ترمیمی، میانیجیگری،بزه‌دیده،بزهکار،جامعه یا شبکهء محلی،ترمیم،بازسازی،فرآیند مذاکره،مصالحه،آشتی. عنوان مقاله: چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=38" > نویسنده : فرجیها،محمدچکیده :میزان تکرار جرم و محکومیت دوباره همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش‌ میزان اثربخشی کیفرهای اجتماع‌محور تلقی شده است.اما امروزه این معیار به دلیل ضعف‌ها و نارسایی‌های فنی و روش‌شناختی شاخصی دقیق و علمی برای ارزیابی کیفرهای اجتماع‌محور به نظر نمی‌رسد.نادیده انگاشتن اهداف چندگانهء کیفر،ابهام‌های موجود در معیار محکومیت‌ دوباره،یکسان تلقی کردن محکومیت دوباره با تکرار جرم،برابر انگاشتن شدت کلیهء جرم‌ها و...،از مهم‌ترین انتقادهای وارد بر این شاخص محسوب می‌شود.ارزیابی همه‌جانبه و علمی‌ کیفرهای اجتماع‌محور مستلزم بهره‌گیری از طرح‌های تحقیقاتی با ماهیتی کثرت‌گراست. این‌گونه طرح‌های ارزیابی دغدغه‌ها و ملاحظات تمام کنشگران و سهام‌داران عدالت کیفری را مورد توجه قرار می‌دهد.تمرکز روی‌کردهای کثرت‌گرا به نتایج اجرای طرح محدود نمی‌شود بلکه علل و عوامل اثربخشی یا فقدان اثربخشی و بسترها و شرایط موفقیت و ناکامی را به‌ طور دقیق تبیین می‌کند.کلمات کلیدی :کیفرهای اجتماع‌محور،محکومیت دوباره،شاخص‌های ارزیابی،اهدف کیفر،ارزیابی‌ اثربخشی،ارزیابی فرایند عنوان مقاله: از حقوق كيفري تا حقوق كيفري قراردادي شده http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=37" > نویسنده : نيازپور،اميرحسنچکیده :حقوق كيفري قهرآميزترين شاخة حقوق است كه به شكل سنتي با رويكردي يك‌سويه به پديدة بزهكاري پاسخ مي‌دهد. در اين بستر، حقوق كيفري با ماهيتي سركوبگر بزهكار را مجازات مي‌كند؛ بي‌آنكه نظر يا ارادة وي را در فرايند تصميم‌گيري مورد توجه قرار دهد. با وجود اين، حقوق كيفري امروزه به دليل تأثيرپذيري از آموزه‌هاي سياست جنايي، جرم‌شناسي، حقوق بشري متحول شده و راهبردهاي جديدي را براي پاسخ‌دهي به پديدة مجرمانه اتخاذ كرده است. بارزترين نماد اين تحول «راهبرد قراردادي شدن حقوق كيفري» است كه در پرتو آن بزهكار مي‌تواند در فرايند پاسخ‌دهي به بزهكاري مداخله نمايد. در اين نوشتار پس از شناسايي ماهيت حقوق كيفري، از زمينه‌هاي پيدايش و ماهيت قراردادي شدن حقوق كيفري سخن به ميان مي‌آيد.کلمات کلیدی :حقوق كيفري، مصالحه كيفري، قراردادي شدن حقوق كيفري، سياست جنايي، دادستان عنوان مقاله: آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم شناسی در ایران http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=36" > چکیده :جرم‌شناسی به عنوان یک رشتة تخصصی که موضوع آن مشاهده و مطالعة علمی علل ارتکاب جرم است،قدمتی بیش از صد سال دارد.جرم‌شناسی و رشته‌های مرتبط با آن مانند جامعه‌شناسی جنایی, روان‌شناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران،بیش از نیم سده است که در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های حقوق, دانشگاه پلیس و نیز در برنامه‌های درسی دانشکده‌های علوم اجتماعی با عنوانهای جامعه‌شناسی انحراف, آسیب‌شناسی اجتماعی و حتی با خود عنوان جرم‌شناسی گنجانده شده, تدریس و تحقیق می‌شود،ولی به رغم این قدمت،جنبة نظری-کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط به آموزش و پژوهش آن،گسترش شایسته را در جامعة ما نیافته است این نوشتار که در دو بخش تنظیم شده است, از یک سو به مشکلات آموزشی و از سوی دیگر،به مسائل پژوهشی جرم‌شناسی که به نوعی مانع توسعة این رشته شده, پرداخته است و در نهایت،ضمن ارائة راهکارهایی برای رفع این مشکلات،ضرورت گسترش جنبه‌های آموزشی-پژوهشی جرم‌شناسی را در ایران مورد تأکید قرار داده است.کلمات کلیدی :جرم‌شناسی،جرم‌شناسی کاربردی،بزهکاری،پژوهشهای جرم‌شناختی،پیشگیری از بزهکاری،بازپروری بزهکاران عنوان مقاله: حقوق پیش گیری از بزهکاری در ایران http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=35" > نویسنده : نیازپور،امیر حسن چکیده :پیش‌گیری از بزهکاری بیش از سه دهه است که با بنیانی علمی نظری وارد گسترهء علوم جنائی شده است و بیشتر قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند تا این‌ مفهوم را به متون رسمی-قانونی وارد کنند.قانون‌گذار ایرانی نیز از سال‌ 1339 خورشیدی تاکنون پیش‌گیری از بزهکاری را با رویکردهایی متفاوت و گاه متضاد وارد پهنهء سیاست جنائی ایران کرده است. البته این رویکردهای متعدد و متضاد نسبت به پیش‌گیری از بزهکاری‌ سیاست جنائی ایران را در این زمینه دچار سرگردانی کرده است.این نوشتار کوشیده است تا رویکرد(خبرگان)قانون اساسی،قانون‌گذار و نهادهای‌ اجرائی-قضائی ایران را مورد بررسی قرار دهد.کلمات کلیدی :پیش‌گیری از بزهکاری،مقررات فراتقنینی،مقررات تقنینی، مقررات فروتقنینی،رویکرد واکنشی و رویکرد کنشی،رویکرد امنیتی،رویکرد اجرائی،رویکرد قضائی رویکرد مدریتی منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی http://daneshlawyer.ir/shown.php?id=32" >