جستجو   :  

دکتر علی صفاری

 دکتر علی صفاری

دکتر علی صفاری از اساتید برجسته، دلسوز و مهربان  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشند و کلاس های درس

ایشان چنان گرم و پویا بوده که دانشجو تماما در حال یادگیری است.از محضر ایشان چه در زمان تدریس و چه خارج از کلاس درس

بهره های فراوان بردم. ایشان استادی گرانقدر، فهیم،  اندیشمند و صاحب نظر می باشند و به چشم ایشان دانشجویان از ارزش

و احترام برخوردارند. در ادامه بیشتر با این استاد فرهیخته آشنا میشویم...

سوابق تدریسی

تدریس دروس مختلف از جمله زبان انگلیسی، متون حقوقی تخصصي به زبان انگلیسی (كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي‏ كارشناسي ارشد و دكتري جزا و جرمشناسي‏ كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري و كارشناسي ارشد تجارت بين‏الملل)، جرم‌شناسی، کیفرشناسی ـ بزهکاری اطفال وتاریخ تحولات كيفري در دانشگاههای ایران مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکتری از سال 1377 تا کنون

 
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

 عضو دو انجمن ايراني حقوق جزا و انجمن ايراني جرم شناسي و نيز عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار انجمن ایرانی جرم‌شناسی از 1378 تا 1385 و عضو هیأت مدیره و بازرس انجمن ایرانی حقوق جزا از سال 1378 تا 1385 و معاون رئيس هيات مديره انجمن ايراني حقوق جزا از 1386 تاكنون

 
سوابق کاری
کارشناس حقوقی، مسؤول اداره و قائم مقام مدیرکل و مدیرکل در ادارات حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در امور املاک، قراردادها و سایر امور حقوقی مورد نیاز از سال 70 ـ 1365
مشاور حقوقی شرکتهای دولتی و خصوصی در کلیه امور حقوقی از جمله تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی مربوط به خرید، ساخت، واردات و صادرات، سرمایه گذاری و مشارکت (مضاربه و... ) از سال80 ـ 1378
 
سوابق تحصیلی

 

فوق لیسانس :جرمشناسي - دانشگاه لستر انگلستان

قوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (فاقد دفاع پایان نامه)

دكتري: جرا - جرمشناسي -كيفرشناسي، دانشگاه لستر انگلستان

 
علایق پژوهشی

کیفرشناسی ،جرم شناسی ، پیشگیری از جرم،حقوق جزا ،بزهکاری اطفال

 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
 •  

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد (دفاع نشده) حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه تهران تحت عنوان: 
  « بررسی کلاهبرداری در حقوق موضوعه ایران و علل و عوامل آن در تهران سال 1368 » (چاپ نگرديده).
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد جرم شناسی دفاع شده در مرکز تحقیقات نظم عمومي اسكارمن وابسته به دانشگاه لستر در كشور انگلستان در سال 3- 1992 تحت عنوان:
  An Analysis Of The Development Of Awareness Of The Victim's Role In Western Criminal Justice Systems With Reference To Provisions In Islamic Jurisdictions 
  «تحليل تحولات مربوط به آگاهي از نقش بزه ديده در نظام‏هاي عدالت کيفري غربي در مقايسه با مقررات مربوطه در نظام قضايي اسلامي» سپتامبر 1993 (چاپ نگرديده).
  3. رساله دکتري (کيفرشناسي) دفاع شده در مرکز تحقيقات نظم عمومي اسکارمن وابسته به دانشگاه لستر در کشور انگلستان در سال 8 ـ 1997 تحت عنوان:
  Diyah (Blood-Money) As An Alternative To Custody: A Socio- Legal Analysis
  «تحليل حقوقي ـ اجتماعي ديه بعنوان يک سيستم جانشين زندان» (چاپ نگرديده).
  4. سخنراني علمي چاپ شده تحت عنوان: «تأملي بر مجازات زندان» در مجله «اصلاح و تربيت» شماره‏هاي 69 ـ 68 سال 1379 متعلق به مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‏ها .
  5. سخنراني علمي تحت عنوان «در آمدي بر جرم شناسي زنان» در دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به دادگستري که خلاصه آن در «فصل نامه ديدگاه‏هاي حقوقي» شماره هاي 18 ـ 17 سال 1379 به چاپ رسيده است. 
  6. سخنراني علمي تحت عنوان «پيشگيري وضعي از جرم» در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در تاريخ 7/2/1381.
  7. سه مورد سخنراني علمي تحت عنوان «حقوق زندانيان درمقررات زندانها، حقوق بشر اسلامي و اسناد بين‌الملل » در کارگاه آموزشي کميسيون حقوق بشر اسلامي در دانشگاه اصفهان در تاريخ 2/3/1381 و در رشت در تاريخ 28/4/1381 و در اردبيل در تاريخ ----- .
  8. مقاله تحت عنوان: «مباني نظري پيشگيري وضعي از جرم » منتشره در مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 34 ـ 33 ، از صفحه 267 تا صفحه 319 ، سال 1380/2001.
  9. مقاله تحت عنوان: «انتقادات وارده به پيشگيري وضعي » منتشره در مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 36 ـ 35 ، از صفحه 193 تا صفحه 233 ، سال1381/2002 .
  10. «تأملي بر بزه ديدگي و انواع آن»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 38 ، از صفحه 259 تا صفحه 302، سال 1382، ترجمه قسمتي از فصل پنجم کتابWilliams, K.S., Textbook on Criminology (2001) ، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology (بزه‏ديدگان، بزه‏ديدگي‏ها و بزه‏ديده‏شناسي) .
  11. «حمايت از بزه ديده و نهادهاي مردمي»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 40 ، از صفحه 289 تا صفحه 324، سال 1383، ترجمه قسمتي از فصل پنجم کتاب Williams, K.S., Textbook on Criminology (2001)، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology (بزه‏ديدگان، بزه‏ديدگي‏ها و بزه‏ديده‏شناسي).
  12. «روش زندگي و تأثيرگذاري بزه ديده بر وقوع جرم»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 41 ، از صفحه 405 تا صفحه 432، سال 1384، ترجمه قسمتي از فصل پنجم کتاب Williams, K.S., Textbook on Criminology (2001)، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology (بزه‏ديدگان، بزه‏ديدگي‏ها و بزه‏ديده‏شناسي).
  13. «توجيه، يا دليل آوري براي مجازات»، ترجمه قسمتي از فصل دوم كتاب Cavadino, M. & Dignan, J. (2002), The Penal System: An Introduction, 3rd Edn., تحت عنوان «Justifying Punishment» مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 42، صص 323- 287، ١٣٨٤.
  14. «توجيه يا دليل آوري براي مجازات ٢» (مكاتب كيفري)، ترجمه قسمت ديگري از منبع مذكور در بند قبل در مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ٤٣، بهار و تابستان 1385، صص 438- 409.
  15. سخنراني ارائه شده تحت عنوان «امکانات دادرسي ويژه نوجوانان در ايران براي اجتناب از محروميت از آزادي»، چاپ شده در گزارش کارگاه‏هاي آموزشي «دادرسي ويژه نوجوانان» 20 الي 29 مهر ماه 1381، با همکاري شوراي عالي توسعه قضايي (قوه قضاييه) و يونيسف (UNICEF) ، از صفحه 103 لغايت 110 ، سال 1383.
  16. مقاله تحت عنوان: «درآمدي بر جرم شناسي انتقادي و انواع آن»، مجموعه مقالات «علوم جنايي» در تجليل از استاد دکتر محمد آشوري، مرکز توسعه علوم انساني (سمت)، از صفحه 498 لغايت 525 ، سال 1383.
  17. مقاله تحت عنوان: «کيفر شناسي و توجيه کيفر» ، گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ايران، تحت عنوان «علوم جنايي» کميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ايران ((UNODC، جلد دوم، از صفحه 89 لغايت 151 ، سال 1384.
  18. كتاب با عنوان: «سرقت در ايران»، پژوهشي با همكاري دانشكده علوم اجتماعي (سركار خانم عذرا محمدي) به روش تحليل ثانويه در پرتو برخي تئوري‏هاي جرم‏شناختي، به سفارش دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي دانشگاه تهران، 1385، نشر سلمان، تهران.
  19. كتاب تحت عنوان: «كيفرشناسي: تحولات، ‌مباني و اجراي كيفر سالب آزادي»، چاپ جنگل، تهران، چاپ نوزدهم، 1391، اولين چاپ 1386.
  20. مقاله تحت عنوان: «انواع زندان در آيين‏نامه‏هاي زندان و افراد قابل پذيرش در آنها»، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (الهيات و حقوق) ويژه حقوقي، شماره 23، مشهد، ١٣٨٦، صص 90- 61.
  21. مقاله تحت عنوان: «مفهوم كيفر سالب آزادي و تعريف زندان»، ديباچه‏اي بر كتاب جايگزين‏هاي حبس در حقوق كيفري ايران، حسن حاجي تبار فيروزجايي، انتشارات فردوسي، تهران، ١٣٨٦.
  22. ميزگرد چاپ شده در مورد نقد «ساختار و سازمان پيشگيري ازجرم در لايحه پيشگيري از جرم» در مجله مطالعات پيشگيري از جرم متعلق به پليس پيشگيري نيروي انتظامي، سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1386، صفحات 251- 211.
  23. مقاله تحت عنوان: «اهميت پيشگيري از جرم»، ديباچه‏اي بر كتاب: بزهكاري به عادت: از علت شناسي تا پيشگيري، امير حسن نيازپور، انتشارات فكرسازان، تهران، 1387.
  24. ترجمه و تلخيص قسمتي از كتاب «دعواي كيفري و تعيين كيفر» نوشته جمعي از وكلا و كاركنان يكي از كانون‏هاي وكلاي لندن تحت عنوان: «اصول عملي تعيين كيفر در نظام عدالت كيفري انگلستان و ولز» چاپ شده در مجموعه مقالات تحت عنوان «تازه‏هاي علوم جنايي» به كوشش و زير نظر دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، نشر ميزان، 1388، صفحات 966- 953.
  25. مقاله مشترك و سخنراني تحت عنوان: «تاثير سياست‏گذاري‏هاي دولتي بر تشديد روند كودك آزاري» با همكاري آقاي امير ايروانيان، دانشجوي دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، ارائه شده به سومين كنگره ملي آسيب‏شناسي خانواده در 26- 23 ارديبهشت 1387، خلاصه اين مقاله در چكيده مقالات كنگره چاپ شده است: صص 8- 257 و اصل مقاله نيز تحت همين نام در مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 49 سال 1388 در صفحات 279- 239 چاپ شده است.
  26. سخنراني تحت عنوان: «مقدمات ضروري پيشگيري از جرم» ارائه شده در همايش ملي پيشگيري از جرم قوه قضاييه در مشهد مقدس، اسفند ماه 1388 كه خلاصه آن در «چكيده مقاله‏ها: همايش ملي علمي- كاربردي پيشگيري از جرم قوه قضاييه»، مشهد مقدس- ١٢ و ١٣ اسفند ١٣٨٨، به كوشش دكتر محمد فرجيها و دكتر عباس شيخ الاسلامي، بنياد حقوقي ميزان، اسفند 1388، صفحه ٥٩ چاپ شده و اصل مقاله نيز بعداً در مجموعه مقالات همايش چاپ خواهد شد.
  27. مصاحبه در اسفند 1388 با مجله انجمن ايراني جرم شناسي در مورد تعريف و مفهوم پيشگيري از جرم، چاپ شده در خبرنامه انجمن، شماره ١١/١٢، پاييز و زمستان ١٣٨٨، صفحات ٨-٣.
  28. سخنراني در همايش «جايگاه زن در جهان معاصر» تحت عنوان: «نقش زن در پيشگيري از جرم» در تابستان 1388 در سالن دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، برگزاري از سوي مركز پژوهشي روياي رُستن، كه خلاصه آن زير چاپ است.
  29. سخنراني تحت عنوان: «حق بر آموزش و پيشگيري از جرم» در همايش حق بر آموزش در سالن عدالت دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، در ترم اول تحصيلي 89- 1388.
  30. مقاله تحت عنوان: «تحولات پيشگيري از جرم و اهميت آن»، مجله تحقيقات حقوقي(دوفصلنامه علمي-پژوهشي)، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ٥٢ (پاييز- زمستان)، ١٣٨٩، صفحات ٣٣٣-٢٨٧.
  31. مقاله مشترك تحت عنوان: «بررسي مقايسه‌ايي فراشناخت و تحمل ابهام زندانيان با سابقه و بي‌سابقه با غير زندانيان»، مجله تحقيقات حقوقي (فصلنامه علمي- پژوهشي)، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 56 (زمستان)، 1390، صفحات 187- 153.
  32. ترجمه قسمتي از يك مقاله تحت عنوان: «تبيين جرم يقه سپيد»، نوشته دو مولف خارجي، چاپ شده در مجموعه مقالات تحت عنوان: «جرم‌شناسي: يك راهنماي دستي معاصر» چاپ 2000، ضميمه مجله تحقيقات حقوقي (فصلنامه علمي- پژوهشي)، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 56 (زمستان)، صفحات 729- 699.

 • 1- M.A. Dissertation (unpublished) in Persian:
  "A study of Fraud in Iranian Positive Law and its Causes in Tehran 1368/1989", submitted to the Faculty of Law, Tehran University.

  2- M.A. Dissertation (unpublished) in English:
  "An Analysis of the Development of Awareness of the Victim's Role in Western Criminal Justice Systems with Reference to Provisions in Islamic Jurisdictions", submitted as Part of M.A. degree to and hold by the Scarman Centre for the Study of Public Order, University of Leicester, U.K., in September 1993

  3- Ph.D thesis (unpublished) in English:
  "Diyah (Blood-Money) as an Alternative to Custody:
  A Socio- Legal Analysis"
  Submitted to and hold by the Scarman Centre for the Study of Public Order, University of Leicester, U.K., in 1997.

  4- Published Lecture for the Iranian Prison Governors and Directors in 1378/1999 on "Reflections on Imprisonment as a Punishment". 
  This speech was published in the Journal of Eslaho Tarbiat, Prison Organization, No.68-69 (Persian), 1379/2000. P…

  5- Academic Speech on: "An Introduction to Women Criminology" presented to the Iranian gudges & Law Students at a National conference held in the Faculty of Judicial and Administrative sciences with Co-operation of the Iranian Association of Criminology in Tehran.
  A summary of this Speech was published in Quarterly Journal of Legal Views, Faculty of Judicial & Administrative Science, No.17-18 (Persian), 1379/2000, pp. 163-66, in Persian.

  6- Academic Speech on "Situational Crime Prevention" presented in the Faculty of Law, University of Shahid Beheshti (ex-National University), 1379/2000.

  7- A Paper on: Theoretical Basis of Situational Crime Prevention", Published in the Journal of Legal Research, Shahid Beheshti University (ex-National University), Faculty of Law, No. 33-34, 1380/2001 in Persian, pp. 267-321, in Persian.

  8- A Paper on: "Critical Remarks on Situational Crime Prevention", published, in the Journal of Legal Research, Shahid Beheshti University, (ex-National University), Faculty of Law, No. 35-36, pp.193-233, 1381/2002, in Persian. 

  9- Three unpublished Academic Lectures on: "Prisoners Rights in Iranian Prison Regulations, Islamic Human Rights and International Documents" in Persian, 1381/2002, Presented to the Members of the Iranian Commission For Human Rights in Isfahan, Rasht, and Ardebil dated 23/5/2002, 19/07/2002 …, respectively.

  10- Essay Translated from English into Persian: "Reflections on Victimization & its types", Journal of Legal Research, No. 38, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, (ex-National University), pp. 259-382, 1382/2003 (A part of Chapter 5 of Williams, K.S. (2001), Textbook on Criminology, entitled: "Victims, Victimizations and Victimology").

  11- Essay translated from English into Persian: "Victim Support & Voluntary Sectors", Journal of Legal Research, No. 40, Faculty of Law, university of Shahid Beheshti, (ex-National University), pp. 289-324, 1383/2005 (A part of Chapter 5 of Williams, K.S. (2001), Textbook on Criminology, entitled: "Victims, Victimizations and Victimology").

  12- Essay translated from English into Persian: "Victim Precipitation & Life Style", Jounal of Legal Resarch, Faculty of Law, University of Shahid Beheshty (ex-National University), No.41, 1384/2005, pp. 405-423 (A part of Chapter 5 of Williams, K.S. (2001), Textbook on Criminology, entitled: "Victims, Victimizations and Victimology").

  13- A Published Lecture on: "Legal Powers of Courts dealing with Juveniles in order to Avoid their Deprivation of Liberty", (i.e. legal basis and possibilities for the use of non-custodial measures for juveniles), Presented to the Iranian Juvenile Justices and Members of UNICEF in a Seminar in 1381/2002, published in a book entitled: A Report of the Educational Workshop: Justice for Juveniles", by the Supreme Council for the Development of Justice (Iranian Judiciary Power) and the UNICEF, 1384-2005, pp. 103-110.

  14- An essay entitled: "Reflections on Critical Criminology & its Different Types", published in a collection of different "Essays in honor of Professor Mohammad Ashouri: Criminal Sciences", by the Centre for Research and Development in Humanities "SAMT", pp. 498-525, 1383/2005.

  15- An essay under this title: "Penology and Justification of Punishment", Criminal Sciences: Selected training papers: knowledge & capacity-building of officials & personnel of Drugs Control in Iran, by the assistance Committee of the Anti-Drugs Headquarters & United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 1384/2005, second vol. pp. 89-151.

  16- Essay translated from English into Persian: "Justification or giving reasons for punishment", Journal of Legal Research, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, No. 42: 287-323, 1384/2005, (part of ch.2 of: Cavadino, M. & Dignan, J. (2002), the penal system: An Introduction, 3rd edn., London, SAGE).

  17- Translation from English into Persian: "Justification or giving reasons for punishment 2" (Schools of Penal Law), Journal of Legal Research, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, No. 43: 409-438, 1385/2006, (part of ch.2 of: Cavadino, M. & Dignan, J. (2002), the penal system: An Introduction, 3rd edn., London, SAGE).

  18- Book entitled: "Theft in Iran" (in Persian), A Research carried out with Co-operation of Ms. A. Mohammadi – A Secondary data analysis of different types of theft in the light of few criminological theories done for the university of Health & Rehabilitation of Tehran University, Nashre Salman (publication), Tehran, 1385/2006, 136 Pages.

  19- Book entitled: "Penology: Developments, Theoretical Basis and Implementation of Prison Sentences" (in Persian), Jungle Publication, Tehran, 19th Publication 1391-2012, First Published in 1386/2007, 316 pages.

  20- Persian paper under: "Types of Prisons and those confined in them according to (Iranian) prison by-Laws", Specialized Journal of Razavi, University of Islamic Sciences, Quarterly Research of Humanities (Theology & Law) Specialized issue; Law, Vol. 7, No.23, pp. 61-90, 1386/2007.

  21- Persian paper entitled: "The Concept of imprisonment and the Definition of Prison", in Hajitabar Firoozjaii, Alternatives to imprisonment, Preface, Ferdowsi Publication, 1386/2007.

  22- Persian Essay entitled "The significance of Crime prevention", preface in Niyazpour, Amirhassan, Habitual Criminality: From Etiology to Prevention, Entesharat e Fekrsazan, Tehran, 1387-2008.

  23- Persian Essay, Presented in the Third National Symposiom on the Etiology of Family (problems) and published in Co-operation with Amir Irvanian, under the title of: "the effects of state policy-making on the exacerbation of the process of child abuse". A summary of this essay was published in the Journal of Etiology of family problems, Faculty of Family, University of Shahid Beheshti, pp. 257-8. Its full content was later published in Journal of legal research, faculty of law, university of Shahid Beheshti, No. 49: 239- 279, 1388/ 2009.

  24- Critical remarks on "structure & organization of crime prevention in the crime prevention Bill", in Persian published in crime prevention studies Quarterly (preventive police review), second year, No. 4, Autumn 1386/2007, pp. 211-251.

  25- Summary & translation from English to Persian: "the principles of sentencing" in England & Wales, the city law school, City university, London, criminal litigation & sentencing, 2007- 2008, Oxford university press, pp. 275- 83, in Nadjafi Abrandabadi, Ali-Hossein (editor), Essays on criminal sciences, Mizan, Tehran, 1388/ 2009, pp. 953-66.

  26- Essay on: "priorities of crime prevention" in Farsi presented at the national scientific- applied seminar on crime prevention, Mashhad (Esfand 12 & 13 1388/ March 3 & 4 2010). An abstract of this essay is available in: M. Farajiha & A. Sheikoleslami, Abstracts, Mizan, 1388/ 2010, p. 59. The full content is under print.

  27- An interview on the "Definition & concept of crime prevention", published in the Iranian society of criminology newsletter, No. 11- 12, Autumn/ Winter 2009/ 2010 (1388), p. 3- 8 (Persian).

  28- Academic speech in Persian on "the role of women in crime prevention", at a seminar on "the position of women in contemporary world", held in Tehran, Shahid Beheshti University, faculty of Literature, 1388/ 2009.

  29- Academic speech in Persian on: "the right of education and its effects on crime prevention" at an academic seminar on the right of education, Shahid Beheshti University, faculty of law, 1388/ 2009.

  30- Persian paper on: "the development & significance of crime prevention", Journal of legal research, faculty of law, Shahid Beheshti University, No. 52, 1389/ 2010, pp. 287-333.

  31- Co- author of an essay on: A comparison of meta- cognition and tolerance of ambiguity between prisoners with and without previous convictions (records) and non- prisoners of Kermanshah, Journal of Legal Research, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, No. 56, 1390/ 2012, pp. 153- 187.

  32- Summary and translation from English to Persian: "Explaining white-collar crimes", in Joseph F. Sheley, Criminology: A Contemporary Handbook, 3rd edn., 2000, Appendix of Journal of Legal Research, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, No. 56, 1390/ 2012, pp. 699- 729.
 
زمینه تخصصی

 

: کیفرشناسی، جرم شناسی، سياست جنايي و كيفري، به ويژه بزه‏ديده شناسي، جرم شناسي زنان، پیشگیری از جرم، بزهكاري اطفال، نظام كيفري ايران، جايگزين‏هاي حبس، آسيب‏شناسي و كنترل جرم.

تاریخ درج  :  1395/8/23  
تعداد بازدید تا کنون :6939

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی