محمد دانش آرا

محمد دانش آرا

فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرمشناسی

پژوهشگر در زمینه سیاست جنایی و اصول بین المللی سیاستگذاری های پیشگیرانه از جرم

راه های ارتباطی:

dr.modara@yahoo.com

dr.modara@gmail.com

m.daneshara@mail.sbu.ac.ir